Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

                                              

Kirjan kansikuvaKirjan kansikuvaKirja:                 Stressi haastaa työkyvyn. Varhainen puuttuminen esimiehen työkaluna.

Kirjoittaja:        Tarja Nummelin

Julkaisija:          WSOYpro

Vuosi:               2008

 

Nykyinen työelämä vaatii ihmisiltä paljon. Työhön liittyvät paineet voivat tulla esille haitallisena työstressinä tai kärjistyneinä ihmissuhdeongelmina. Haitallista työstressiä tulisi pyrkiä ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan ajoissa, jotta työntekijöiden työkyky voitaisiin turvata.

 

Työkuormituksen ja stressin ennaltaehkäisy on tiimityötä, eikä sitä voi tehdä yksin. Esimiehet ovat kuitenkin avainasemassa tunnistamassa ja reagoimassa esiin tuleviin stressioireisiin.

 

Tämä teos antaa esimiehille käytännön työvälineitä haitallisen työstressin hallintaa ja työn yhteisölliseen kehittämiseen. Kirja auttaa tunnistamaan mm. stressin, työuupumuksen, masennuksen ja epäasiallisen kohtelun piirteet sekä opastaa psyykkiseen työkykyyn liittyvien ongelmien hallintaan. Teos opastaa, miten esimies voi puuttua piirteisiin varhaisessa vaiheessa ja miten vaikeat asiat otetaan puheeksi. Kirja antaa tietoa myös työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, organisaation hyvistä käytännöistä ja työterveyshuollon roolista yhteistyökumppanina.

 

Kirja tarjoaa arvokasta tietoa kaikille niille työelämässä mukana oleville, jotka haluavat kehittää taitojaan hyvinvoinnin johtamisessa niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.