Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Kirjan kansikuvaKirjan kansikuva

Kirja:                Keskusteleva esimiestyö – opitaan kokemuksesta

Kirjoittaja:       Tarja Nummelin

Julkaisija:         WSOYpro

Vuosi:               2007

 

Esimiesten rooli työyhteisön hengen luomisessa on keskeinen. Heillä on suuri vastuu paitsi omasta jaksamisestaan myös alaistensa hyvinvoinnista. Esimiesten työ on muuttunut entistä enemmän ihmissuhdetyöksi, jossa tarvitaan tunnetaitoja. Myös oman itsensä tuntemisesta on tullut esimiestyön ”kestävää kehitystä”.

 

Kirja antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten itsetuntemustaan voi kehittää?
  • Millaisia rooleja esimiehellä on?
  • Miten tiimit työskentelevät eri kehitysvaiheissa?
  • Kuinka esimies voi saavuttaa alaistensa luottamuksen?
  • Miten esimies välttää loppuun palamisen?
  • Kuinka erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita ratkotaan?

 

Kirja opastaa esimiestä parempaan itsetuntemuksen ja tämän kautta esimiestaitojen kehittämiseen. Se esittelee myös työnohjausta esimiestyön ja organisaatioiden kehittämismallina. Kirjan käytännönläheiset kehittämisvinkit ja esimerkit auttavat esimiestä oppimaan itsestään ja omasta työstään.