Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ

 

Pakko-oireiselle henkilölle on ominaista pakkoajatukset tai pakkotoiminnot. Pakkoajatukset ovat toistuvasti mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia. Yleisimmin pakkoajatukset liittyvät

  • Tautien tarttumiseen kätellessä tai esineitä kosketellessa.
  • Pakonomaiseen epäilyyn tai pelkoon mahdollisista vahingossa tehdyistä teoista.
  • Pelkoihin sairauksista.
  • Tarpeeseen pitää esineet tarkassa järjestyksessä.
  • Seksuaalisiin tai aggressiivisiin pakkoajatuksiin, joille on ominaista vastustamattomalta tuntuva halu lyödä toista ihmistä tai huutaa ääneen kirkossa tai ajatuksiin tunkeutuvat seksuaalisesti rivot mielikuvat.

Pakkoajatuksista kärsivä yrittää eri tavoin torjua näitä ajatuksia. Hän yrittää olla välittämättä niistä tai neutraloimalla niitä toisilla ajatuksilla tai pakonomaisilla teoilla. Jos pakkoajatuksena on pelko oven lukitsematta jättämisestä, henkilö saattaa tarkistaa uudelleen ja uudelleen, että ovi ei jäänyt lukitsematta.

 

Pakkotoiminnot ovat luonteeltaan toistuvaa käytöstä. Pakkotoiminnoista kärsivä henkilö voi käyttää tuntikausia siivoamiseen, puhdistamiseen, tarkistamiseen tai järjestämiseen. Pakkotoiminnot voivat olla myös mielessä tapahtuvaa toimintaa, kuten rukoilu, laskeminen tai sanojen hiljainen toistelu. Se voi olla myös jatkuvaa kyselemistä tai toistuvien vakuutusten vaatimusta läheisiltä. Pakkotoimintojen tavoitteena ei ole mielihyvän tuottaminen, vaan pakkoajatusten tuottaman ahdistuksen lievittäminen tain jonkun pelottavan tapahtuman estäminen.

 

Lievät ja ajoittain ilmenevät pakkoajatukset ja –toiminnot ovat hyvin yleisiä. Varsinaisessa pakko-oireisessa häiriössä pakkoajatukset ja pakkotoiminnot aiheuttavat merkittävää kärsimystä, vievät kohtuuttomasti aikaa ja haittaavat huomattavasti oireista kärsivän henkilön jokapäiväistä elämää ja ihmissuhteita. Stressi ja elämänmuutokset liittyvät usein oireiden alkamiseen tai voimistumiseen.

 

Pakko-oireita on mahdollistaa lievittää mm. säännöllisen liikunnan ja rentoutumismenetelmien avulla. Myös keinojen löytäminen omien ajatusten tai toimintojen ohjaamiseksi muualle, helpottavat oireita. Pakko-oireita voidaan hoitaa psykoterapialla ja lääkehoidolla. 

 

 

Käytettyjä lähteitä:

Bourne, Edmund, J. Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex, 1999.

Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson M., Marttunen M., Partonen T. (toim.). Psykiatria. 9. painos. Kustannus Oy Duodecim, 2011.

 

Kirjoittaja Tarja Nummelin

© 2014 Psykologipalvelu YhteisIdeat