Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TRAUMAPERÄINEN STRESSIREAKTIO

 

Traumaperäinen stressireaktio voi syntyä kenelle tahansa, joka joutuu tapahtumaan, johon liittyy joko kuolema, vakava loukkaantuminen tai niiden uhka taikka oman tai toisen fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen. Traumaattinen tilanne synnyttää henkilössä voimakasta pelkoa, kauhua ja avuttomuuden tunnetta.

 

Traumaattisia kokemuksia ovat mm.

 • Auto- tai lento-onnettomuus.
 • Tieto omaa henkeä uhkaavasta sairaudesta.
 • Raiskaus, pahoinpitely tai muu väkivaltarikos.
 • Luonnonkatastrofit.
 • Panttivankeus, kidutus tai haavoittuminen sodassa.

 

Oireet ovat voimakkaampia ja kestävät kauemmin, kun trauma on henkilökohtainen. Traumaperäiseen stressireaktioon liittyy usein seuraavia oireita:

 • Toistuvia, ahdistavia ajatuksia tapahtuneesta.
 • Tapahtumaan liittyviä painajaisia.
 • Voimakkaita takautumia, henkilö kokee tai toimii kuin kaikki tapahtuisi uudestaan.
 • Yritys vältellä traumaan liittyviä ajatuksia, tunteita, toimintoja tai tilanteita, jotka muistuttavat tapahtuneesta.
 • Emotionaalinen turtumus, vieraantuminen omista tunteista.
 • Erillisyyden tai ulkopuolisuuden tunteet.
 • Kiinnostuksen puute asioihin, jotka ovat aikaisemmin tuottaneet mielihyvää.
 • Jatkuvia ahdistusoireita, kuten varuillaanolo, nukahtamisvaikeudet tai unettomuus, keskittymiskyvyn alentuminen, säpsähtely, ärtyneisyys tai vihanpurkaukset.

 

Traumaperäinen stressireaktio ilmenee useimmiten kolmen kuukauden kuluessa traumaattisesta tapahtumasta. Joskus oireet ilmenevät vasta myöhemmin, useita kuukausia tai jopa vuosia trauman jälkeen. Noin puolella trauman kokeneista oireet lievenevät itsestään muutamassa kuukaudessa ja häviävät kokonaan parin vuoden aikana. Osalla traumaperäinen stressireaktio voi pitkittyä ja kestää useita vuosia. Oireiden ollessa voimakkaita ja niiden pitkittyessä on syytä hakea asiantuntija-apua. Traumaperäistä stressireaktiota voidaan hoitaa psykoterapiassa ja lääkityksellä.

 

 

Käytettyjä lähteitä:

Bourne, Edmund, J. Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex, 1999.

Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson M., Marttunen M., Partonen T. (toim.). Psykiatria. 9. painos. Kustannus Oy Duodecim, 2011.

 

Kirjoittaja Tarja Nummelin

© 2014 Psykologipalvelu YhteisIdeat