Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

AKUUTTI STRESSIREAKTIO

 

Akuutissa stressireaktiossa ahdistus ja muut oireet kehittyvät traumaattisen tapahtuman jälkeen. Erona traumaattiseen stressireaktioon on se, että oireet häviävät alle kuukaudessa. Mikäli ne kestävät yli kuukauden, kyse on traumaperäisestä stressireaktiosta.

 

Akuutti stressireaktio kehittyy, kun henkilö joutuu kokemaan tai näkemään tapahtuman, johon liittyy kuolema tai vakava loukkaantuminen tai niiden uhka sekä oman tai toisen henkilön fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen.

 

Traumaattisen tapahtuman yhteydessä tai sen jälkeen henkilöllä on erilaisia oireita, joiden päämääränä on välttää ahdistavien mielikuvien pääsy tietoisuuteen. Tällaisia oireita kutsutaan dissosiatiivisiksi oireiksi. Dissosiatiivisia kokemuksia ovat:

  • Turtumuksen ja irrallisuuden tunne.
  • Tunnereaktioiden puuttuminen.
  • Vähentynyt tietoisuus ympäristöstä.
  • Itsensä tai ympäristönsä vieraana kokeminen.
  • Kyvyttömyys muistaa jotakin traumaan keskeisesti liittynyttä seikkaa, epätodellisuuden tai depersonalisaation tunteet.

 

Akuutissa stressireaktiossa oirekuva vaihtelee. Erilaisten dissosiatiivisten kokemusten asemasta tai niiden lisäksi traumaattinen tilanne koetaan uudelleen, mikä ilmenee toistuvina muisti- ja mielikuvina, tuntemuksina, palautumina, unina tai tunteena tapahtuminen elämisestä uudelleen. Henkilö pyrkii usein välttämään traumasta muistuttavia ärsykkeitä, ajatuksia, tunteita, keskusteluita, paikkoja tai ihmisiä. Myös keskittymisvaikeudet, varuillaanolo, ahdistuneisuus ja unettomuus ovat yleisiä oireita.

 

Mikäli oireet ovat voimakkaita ja vaikeuttavat elämää, on syytä hakea asiantuntija-apua. Akuuttia stressireaktiota voidaan hoitaa kriisipsykoterapian keinoin ja lääkityksellä.

 

Käytettyjä lähteitä:

Bourne, Edmund, J. Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Rikurex, 1999.

Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson M., Marttunen M., Partonen T. (toim.). Psykiatria. 9. painos. Kustannus Oy Duodecim, 2011.

 

Kirjoittaja Tarja Nummelin

© 2014 Psykologipalvelu YhteisIdeat